news

W roku 2010 firma Contur 2000 s. c. rozpoczęła realizację projektu : Wdrożenie do Produkcji inteligentnej aktywnej protezy Podudzia. Projekt składa się z sześciu zadań w ramach etapu badawczo rozwojowego oraz z dwóch zadań w ramach prac wdrożeniowo-inwestycyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.

Podczas realizacji projektu powstał Brand: 2B Basic Bionics. Pod tą nazwą będą rozwijane projekty związane z bioinżynierią, biomechaniką.

Dowiedz się więcej…

 

Napisane dnia News